Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Ragne Aanestad

Spes.allm.med.

Kari-Anne Haug

Spes.allm.med.

Paul Dautovic Schmidt

almenlege under spesialisering

Siri Dautovic Schmidt

Spesialist i almenmedisin

Stine Rosenkvist

Lege under spesialisering

Svein Slagsvold

Spes.allm.med.