Viktig informasjon om Koronaviruset

Lenker


Søke ny fastlege/endre fastlege:

Legene ved Bogerud legesenter og dr.Hovinds legekontor –  står oppført i fastlegelisten og om du ønsker å bli pasient ved senteret kan du selv finne ut om noen av legene har ledig plass og melde deg inn som pasient.